דלג לתוכן

ארכיון חדשות

הודעה בדבר ביטול נוהל רוכלות

נוהל רוכלות בשטחים הפתוחים אושר ע"י מליאת המועצה האזורית מגידו בשנת 2018.

מטרת הנוהל היתה לקבוע מיקומים מוסכמים לרוכלות ולהגביל את מספר הרוכלים בשטחים הפתוחים.

לאחר הפעלת הנוהל במשך 3 שנים, החליטה המועצה באישור המליאה לבטל את הנוהל.

להמשך קריאה לחצו על "לפרטים נוספים"

לפרטים נוספים הודעה בדבר ביטול נוהל רוכלות