דלג לתוכן

ארכיון חדשות

מוזמנים להשתתף במחקר של הטכניון

בימים אלו נערך מחקר שעוסק באופנים בהם יערות קק"ל תורמים לבריאות הנפשית והפיזית של המבקרות והמבקרים בהם, ומספקים שירותים בהיבט התרבותי והחברתי לכל קבוצות האוכלוסייה בייחוד בתקופה זו עם ההשפעות של מגיפת הקורונה והצורך לשהות במרחבים פתוחים. 
בנוסף, אנו מבקשות להבין מהי תרומת היערות ליישובים בקרבת היערות. המחקר נערך על ידי צוות חוקרות ממוסד שמואל נאמן בטכניון, ומכון שמיר למחקר. במסגרת זו,
נודה אם תושבי ותושבות המועצה האזורית מגידו ימלאו שאלון קצר זה.
למעבר לשאלון לחצו על "לפרטים נוספים"

לפרטים נוספים מוזמנים להשתתף במחקר של הטכניון