ארכיון חדשות

הודעה לכל הסטודנטים.ות - מלגות לשנת תשפ"א

29.09.2020 13:26

סטודנטים.ות יקרים.ות,
אנו שמחים להודיע כי המועצה האזורית מגידו החליטה גם בשנה זו, תשפ"א, להעניק מלגות ע"ס 1,000 ש"ח לסטודנטים.ות הנמצאים בשנה א' ללימודיהם, או לאלה שלא קיבלו בשנתם הראשונה ללימודים, עפ"י התנאים הללו:

- הלימודים הם לתואר אקדמי ראשון המוכר ע"י המל"ג (בהתאם לרשימה המפורסמת באתר המל"ג), או לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט, או קורסים מתוקצבים ומפוקחים ע"י האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה -משרד העבודה, הרווחה והשרותים החברתיים, (למעט סטודנטים שקיבלו השתתפות בשכר לימוד במסגרת "תוכנית השוברים"), או בתי ספר על תיכונים לאומניות המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט, או כיתות י'ג-י'ד בחינוך טכנולוגי על יסודי בבתי ספר המאושרים ע"י משרד החינוך, או סמינרים להוראה המפוקחים ע"י משרד החינוך.

יש חובת הרשמה מראש וחובת נוכחות בטקס חלוקת המלגות (תאריך מדויק יפורסם בהמשך). כל פנייה תבחן ותאושר באופן אישי.
יחולקו מלגות מועצה-פיס-פר"ח על סך 10,000 ש"ח
(לעונים לקריטריונים המפורסמים בטופס בקשה נוסף)
כמו כן תינתן מלגה מיוחדת לזכרו של עמרם בינוביץ ז"ל ולזכרו של שמחה נאור ז"ל לסטודנט/ית משנה ב' ומעלה
(לעונים לקריטריונים המפורסמים בטופס הבקשה)


שימו לב!
ללא האישורים המתאימים הבקשה לא תובא לדיון בפני ועדת המלגות.
סטודנט/ית אשר לא יגיעו לטקס לא יוכלו לקבל המלגה.
אין במילוי בקשה זו התחייבות של המועצה לאשר את מתן המלגה.
לפרטים נוספים וליצירת קשר ניתן לפנות למרכז צעירים. טופסי בקשה ניתן לקבל במייל young@megido.org.il , או ולמצוא באתר המועצה www.megido.org.il.

לפרטים נוספים וליצירת קש - שרון אבני כהן, טלפון 052-3262649 מרכז צעירים או דוא"ל young@megido.org.il

בקשות יש להגיש עד 01.11.20

ב ה צ ל ח ה.

ב ב ר כ ה,

אברהם אזולאי
מנכ"ל המועצה