דלג לתוכן

ארכיון חדשות

טופס הצהרה על "תו סגול" לבעלי עסקים

אישור לפתיחת העסק כולל עמידה בתנאים שמופיעים בנוהל ושליחת אישור כמצורף לרשות המקומית.
מילוי הטופס מהווה חתימה על עמידה של העסק בתנאי התו הסגול, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
בכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות להגר ראובני, מנהלת מחלקת סביבה, מרחב ביוספרי ורישוי עסקים בטלפון 052-3990615.
למילוי הטופס לחצו על "לפרטים נוספים"

לפרטים נוספים טופס הצהרה על