ארכיון חדשות

מליאת מועצה אזורית מגידו אישרה את תקציב 2020

05.01.2020 08:33

התקציב עומד על 118 מיליון שקל, גידול של  כ- 2.4 מיליון שקל ביחס לשנת 2019.    63% מהתקציב מופנה לפעילות חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, רווחה, תרבות וספורט. 

ראש המועצה - איציק חולבסקי פירט בפני חברי המליאה את הדגשים המרכזיים והיעדים העומדים בפני המועצה:

לפרטים נוספים