דלג לתוכן

ארכיון חדשות

תוכנית המתאר הכוללנית החדשה למועצה אזורית מגידו הוצגה לתושבים

תכנית המתאר הכוללנית קובעת מדיניות תכנון כוללת ובה בעת עליה להנחות את התכנון המפורט הנגזר ממנה. זוהי תכנית המתאר הכוללנית הראשונה בישראל למועצה אזורית, ומגידו נבחרה להיות פיילוט לתכנון. התוכנית עוסקת בין השאר בזהותה ובאופייה של המועצה מול מגמות הפיתוח של היישובים והצמיחה הדמוגרפית, מערך התנועה והכבישים במועצה, מערך השטחים הפתוחים ושטחי החקלאות, מבני הציבור המשרתים את הקהילות השונות, מערך התשתיות ביישובים ונושאים סביבתיים.  התוכנית מתווה את חזון המועצה ל- 20 השנים הבאות.המפגש הציבורי התקיים ב 11/11 במרכז תרבות מגידו, ציבור התושבים הוזמן לשמוע על התוצרים והתוכנית כפי שנתגבשו לאורך הליך התכנון, לפני הגשת התוכנית  לגורמים הסטטוטוריים.במהלך המפגש הוצגו אבני הדרך שעברה התוכנית, סוגיות שעלו מתוך התושבים ומענה אפשרי שהתוכנית מציעה לסוגיות אלו.תהליך הכנת תכנית המתאר הכוללנית למועצה החל בפברואר 2017, ונמשך למעלה משנתיים. הוא בוצע על ידי מנהל התכנון, בראשותו של אהוד יוסטמן,  וצוות תכנון רחב ומקצועי בראשותה של אדר' דורית שפינט.  התהליך היה יסודי ומעמיק ובמהלכו זוהו ואופיינו צורות התיישבות כמו הקיבוץ, המושב, הישוב הקהילתי ואיכויותיהם,  זיהוי ומיפוי מערכות סביבתיות, אקולוגיות, חקלאיות, חברתיות, כלכליות ועוד. במהלכו ניתנה הזדמנות למועצה וליישובים, באמצעות נציגיהם, להשפיע בשלב התכנון ולהיות מובילים ביחד עם הצוותים המקצועיים, תוך הבנת המגבלות הסטטוטוריות.מאגר הידע העצום שנאסף עבר ניתוח מעמיק, תוך בחינת הממשקים וההשלכות שלו על מערכות התכנון המקומיות, המחוזיות והארציות.מהנדס המועצה - אדר' ברוך שמיר: "מדובר במסמך אסטרטגי שמתווה את חזון המועצה ויישוביה, להישאר מועצה כפרית עם שמירה על השטחים הפתוחים והחקלאיים. ייעשה בינוי מושכל וזהיר ברוח המרחב הביוספרי. היישובים יגדלו למקסימום הקיבולת שלהם  באופן הדרגתי כדי לשמור על רב דוריות ולא להיפגע. יעד הגידול של המועצה הוא מ 13,000 תושבים כיום ל- 25,000 תושבים עד 2040.ראש המועצה איציק חולבסקי: "תוכנית המתאר הכוללנית למועצה אזורית מגידו היא הישג גדול למועצה. בתהליך יסודי, מקצועי ומשתף, שהתעכב בגלל המאבק המוצלח נגד סיפוח אדמות עין העמק ואליקים, הוכנה תוכנית חשובה ומקיפה שתשקף את חזון המועצה ואת תוכניות הפיתוח שלה לעשרים השנה הבאות."

תוכנית המתאר הכוללנית החדשה למועצה אזורית מגידו הוצגה לתושבים