דלג לתוכן

ארכיון חדשות

מליאת המועצה אישרה ברוב גדול את תוכנית הפיתוח החמש שנתית

תכנית פיתוח חמש שנתית למועצה האזורית מגידו, בהיקף של 113 מש"ח,
אושרה ע"י מליאת המועצה ברוב גדול. במרכז התכנית השקעה של 71 מש"ח בחינוך.
התכנית מיישמת את חזון המועצה אשר במרכזו – העצמת החינוך בצורה מובהקת והמשך פיתוח מתקני ספורט במועצה, בבתי הספר וביישובים.
בתכנית ניתן דגש רב לשטחים הפתוחים ובפרט להסדרת תנועת המטיילים בנחל הקיני, נחל שופט ובגבעת הרקפות. המשך פיתוח מרכז "גיל אור" עבור גיל הזהב, חיזוק מערך הביטחון והקמת מרכז הפעלה.

בתכנית ניכרת השקעה אדירה בחינוך, כולל בינוי חדש לבית ספר משלב דתיים וחילוניים "קשת התקווה" במושב אליקים, הרחבת תיכון "מגידו", שדרוג משמעותי של מרכז הנעורים "רעות", הקמת מרכז חינוכי-טכנולוגי "מגידוטק" במתחם תיכון "מגידו", הקמת גן חינוך מיוחד לכל האזור בקיבוץ מגידו ועוד מבני חינוך ביישובים.

השקעה בספורט, תרבות, וותיקים וצעירים - המשך השקעות המועצה במתקני ספורט – שבמרכזם הקמת אולם ספורט בבית ספר "עומרים".
מרכז "גיל אור" יורחב ויהפוך למרכז רב שירותי. בהמשך להשקעת הענק של המועצה באולם התרבות בתכנית החומש הקודמת, יושלם הפרויקט הנפלא בחומש הזה. כמו כן המועצה תעצים ותרחיב את מרכז הצעירים שהוקם השנה.

פיתוח אזורי אסטרטגי - המועצה תמשיך להיאבק על שדרוג הכבישים 66 (כולל שביל אופנים) וכביש 672, תמשיך לקדם את מרחב צומת מגידו עם הקמת אשכול הכליאה והשיקום ומתחמי תיירות במרחב נחל הקיני וצומת מגידו ואזור תעסוקה יהודי-ערבי ליד מחסום סאלם. תימשך התמיכה בחקלאות עם השלמת מאגר מפעל ההשבה, יקודם פיתוח אזור התעשייה מבוא כרמל ויחוזקו העסקים הקטנים והתיירות במועצה. מוקד פיתוח מרכזי נוסף בחומש הקרוב יהיה ג'וערה, שם יוקם יחד עם קק"ל מרכז מנהיגות, מורשת וחוויה שימנף את התיירות בכל האזור.

איציק חולבסקי ראש המועצה: "זהו חומש מאתגר מכל הבחינות ותכנית הפיתוח שאושרה תביא לקידום וצמיחה במועצה וביישובים בתחומים רבים וחשובים"

מליאת המועצה אישרה ברוב גדול את תוכנית הפיתוח החמש שנתית