דלג לתוכן

ארכיון חדשות

בפעם הראשונה - תושבי מועצה אזורית מגידו מקבלים החלטות בהצבעהבטרם יצביעו תושבי מגידו בפעם הראשונה, במסגרת חוק העזר לשיתוף ציבור, התקיים דיון ציבורי על הקמת חוות פאנלים סולריים בשדות חקלאיים, יוזמה של קיבוץ רמות מנשה, קיבוץ גבעת עוז ומושב מי עמי.
איציק חולבסקי, ראש המועצה, פתח את הדיון הציבורי: " הדיון שאנו עומדים בפניו הינו בעל משמעות ערכית, עקרונית ומעשית. יצור אנרגיה חילופית הינו נושא בעל השלכות נופיות, סביבתיות ואקולוגיות ובעל השפעה רבה על הסביבה בה אנו חיים. מצד אחד - המועצה מברכת על יוזמות כלכליות שמטרתן להעצים את יישוביה. מנגד - עומדת שאלה ערכית הנוגעת לכיסוי מסיבי של שטחי חקלאות בפאנלים סולריים, במיוחד לאור מאבקנו והתנגדותנו להקמת שדה תעופה בעמק ושמירת שטחי החקלאות לגידולים חקלאיים. לפנינו דילמה אמיתית, אין ספק שנושא מסוג זה חייב להגיע לדיון ציבורי של תושבי המועצה."
בדיון הציבורי שהתקיים ב 7/3 הציגו נציגי קיבוץ רמות מנשה וחברת "אנאלייט" את הפרויקט המיועד לקום בשטחיו החקלאיים של הקיבוץ, הנמצאים בסמוך לגדר ההפרדה עם זבבדה.
הפרויקט המוצע משותף לשלושה ישובים: רמות מנשה, גבעת עוז ומי עמי. כל יישוב ייעד 250 דונם לטובת פאנלים סולאריים, גודל החווה כולה הוא 750 דונם. החווה המיועדת תייצר בעתיד 100 מגה ואט ותתרום ליצור אנרגיה מתחדשת.
לקראת ההצבעה שתתקיים דרך אתר מועצה אזורית מגידו יוצג חומר מקצועי על הפרויקט ויעלה בקרוב גם צילום הדיון הציבורי. ההצבעה תיפתח לתושבי מועצה אזורית מגידו בלבד, על המועד יפורסם בהמשך.
תוצאות הצבעת הציבור יובאו למליאת המועצה לאישרור או דחיה. מליאת המועצה היא הגוף הסטטוטורי הקובע בנידון.
בדיון הוצג פרויקט נוסף שאינו עומד להצבעה והוא בריכת מקורות. פרויקט זה הינו פרויקט לאומי ולכן הובא לידיעת התושבים ולא להצבעה. הקמת הבריכה נדרשת בשל החלטת המדינה על כך שיש להסית את כיוון הובלת המים במוביל הארצי מדרום לצפון במקום מצפון לדרום (המצב הנוכחי).
הבריכה תמוקם באזור בו נמצאות כיום ברכות תפעוליות של מקורות, מעל כביש 66, בשולי יערות הזורע.

בפעם הראשונה - תושבי מועצה אזורית מגידו מקבלים החלטות בהצבעה