דלג לתוכן

ארכיון חדשות

מהיום - פשוט לקבל שירות, גם בנייד! הורידו את האפליקציה שלנו

מהיום - פשוט לקבל שירות, גם בנייד! הורידו את האפליקציה שלנו
קישור להורדה לאנדרואיד https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.ctconnect.megido


קישור להורדה לאייפון https://itunes.apple.com/il/app/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9
3%D7%95/id1450311857?mt=8

מהיום - פשוט לקבל שירות, גם בנייד! הורידו את האפליקציה שלנו