דלג לתוכן

ארכיון חדשות

אמש התקיים דיון בבקשת שומרי הבית ו- 8 רשויות מקומיות נוספות למניעת תחילת העבודות להקמת אסדת לוויתן

היום התקיים דיון בבקשת שומרי הבית ו- 8 רשויות מקומיות נוספות למניעת תחילת העבודות להקמת אסדת לוויתן, לאור הפרות של חוק אויר נקי והיתר הבניה.    לאור טענות העותרות, המדינה הודתה למעשה שיש צורך לתקן את ההיתר, מאחר שהתנאים שנקבעו בו לא קויימו במלואם.    
המדינה אף הסכימה עם העותרות כי רגלי האסדה (Jacket) מהוות חלק בלתי נפרד מכלל המתקנים המזהמים ולכן הקמת הרגליים מחייבת את הגשת הבקשה להיתר פליטה למשרד להגנת הסביבה, וכן כי מתן היתר בניה לאסדה מחייב הגשת בקשה להיתר פליטה, בקשה שנדחתה בשל פגמים רבים על ידי המשרד להגנת הסביבה. זאת, בניגוד לטענות באי כוח נובל אנרג'י.
בית המשפט אמור להכריע, לאחר תיקון היתר הבנייה על ידי המדינה, האם לתת צו ביניים שמונע את תחילת העבודות להקמת האסדה, לאור טענה נוספת כי הבקשה להיתר פליטה נדחתה על ידי המשרד להגנת הסביבה. כמו כן יכריע בית המשפט האם הגשת הבקשה החדשה והבהולה שהוגשה על ידי נובל אנרג'י למתן היתר פליטה, מרפאת את הפגמים נגדם טענו העותרות. מבדיקה ראשונית של מומחי "שומרי הבית", הבקשה החדשה חסרה פרטים מהותיים, לא מנומקת, אינה עומדת בדרישות המשרד להגנת הסביבה ובדרישות חוק אוויר נקי וכן תנאי הסף של המודלים בה לוקים בחוסר סבירות קיצוני. ברור לכל בר-דעת כי בקשה זו הוגשה במהירות, אך ורק כדי לנסות ולרפא את הפגמים שהועלו בעתירה שנדונה היום.

כמו כן, בית המשפט הביע עמדתו כי לרשויות המקומיות ולעמותת "שומרי הבית" יש זכות להגיש עתירות נגד מתווה הפיתוח של המאגר, בניגוד לעמדת המדינה. לפיכך, הורה בית המשפט לצרף את המועצה המקומית פרדס חנה- כרכור לעתירה, בניגוד לעמדת המדינה.

מפורום ראשי הרשויות השותפים לעתירה נמסר: "פורום ראשי הרשויות מכבד את החלטת בית המשפט שניתנה היום, אך יחד עם זאת עמדתנו היא שהחלטה זו אינה עולה בקנה אחד עם טובת הציבור.
אסור לאפשר את הגעת רגלי האסדה לשטח המים הטריטוריאליים של ישראל ואין לאפשר את הצבתה, כל עוד נפלו פגמים רבים בהליך התכנון והאישורים הנדרשים. עמדתנו היא כי יש להמשיך ולהיאבק בכל דרך חוקית להרחקת האסדה לעומק הים. יחד עם התושבים, נמשיך במאבק הצודק למען כולם".

יוני ספיר, יו"ר עמותת "שומרי הבית" מסר: "על אף דחיית הבקשה לצו ביניים, עלו נקודות מעודדות בדיון ביום, התומכות בעמדתנו. אין לנו ספק כי ננצח את המאבק הזה ואסדה בקרבת החוף לא תוקם. טוב יעשו המדינה וזכייניות המאגר, אם יקדימו ויחליטו על דעתן לשנות את מתווה הפיתוח כבר עכשיו, מאשר יאבדו זמן וממון רב ויעשו זאת בהמשך. אזרחי ישראל נחושים לשמור על חייהם ועל סביבתם וימשיכו במאבק ככל שנחוץ, גם לאחר הקמת האסדה, אם תוקם".


אמש התקיים דיון בבקשת שומרי הבית ו- 8 רשויות מקומיות נוספות למניעת תחילת העבודות להקמת אסדת לוויתן