דלג לתוכן

ארכיון חדשות

הסדרת תחום מכירת מזון (רוכלות) בשטחים הפתוחים

הסדרת תחום מכירת מזון (רוכלות)  בשטחים הפתוחים.
צעד נוסף בקידום הסדרת תנועת המטיילים והפעילות המסחרית במרחב הביוספרי מגידו

מועצה אזורית מגידו אחראית - מתוקף היותה מרחב ביוספרי - לניהול השטחים הפתוחים שבשטחה. בנוסף – שטחי המועצה מביאים אליהם מבקרים ומטיילים רבים. בשל כך – המועצה מבקשת להסדיר את נושא הרוכלות בשטחים הפתוחים. אנו נדרשים לנושא זה לאחר תלונות רבות, הן של מבקרים והן של הרוכלים עצמם, לגבי הצורך בהסדרת התחום. מטרת נוהל זה היא לקבוע מקומות המותרים למיקום דוכני רוכלות, ומתן רישיונות לרוכלים בהתאם למקומות אלה. בנוסף למיקומים יכלול הנוהל הגדרה של שעות הפעילות ותוקף רישיון הפעילות. נוהל הרוכלות אינו מחליף חוק עזר, אלא נשען על כוח חוקי עזר אחרים הקיימים במועצה.

לאחר תהליך מקיף של למידת הנושא והצרכים השונים של בעלי העסקים הקטנים, לצד הרצון להוביל את הסדרת הרוכלות בשטחי המועצה, נכתב ע"י המרחב הביוספרי והמועצה נוהל המסדיר תחום זה, ובו נקבע היכן יֻתַּר מעתה להציב דוכני רוכלות של מזון. מעתה – ישנם 8 אתרים בהם ניתן להציב דוכנים, בכל אתר סומן כמה רוכלים יכולים לעמוד, כל רוכל יקבל רישיון למקום אחד בלבד ויידרש לרישיון עסק בו יוגדרו גם שעות הפעילות.
מיקומם של הרוכלים באתרים המוגדרים ייקבע בהתאם לבקשתם או בהגרלה - במקרה ויותר מרוכל יהיו מעוניינים באותו מקום.

ביום 11/12/18 אישרה מליאת המועצה את נוהל הרוכלות.
שלבי הביצוע הבאים יהיו:
1. פרסום הנוהל לציבור
2. קביעת מיקומים לכל רוכל בהתאם להגדרות הנוהל
3. הוצאת רישיון עסק
איציק חולבסקי - ראש המועצה: "אנו רואים במהלך זה צעד נוסף בקידום הסדרת תנועת המטיילים והפעילות המסחרית במרחב הביוספרי, וחיזוק מעמדה של המועצה כגוף המוביל את ניהול השטחים הפתוחים".