דלג לתוכן

הודעה לבעלי כלבים

הודעה לבעלי כלבים

כידוע לכם, כל בעל/ת כלב חייב/ת לדאוג לכך שיהיו בידיו/ה רישיון בר-תוקף להחזקת הכלב/ה ואישור על חיסון בר-תוקף נגד כלבת, וכן שפרטי הבעלות והכתובת שהועברו אל המחלקה הווטרינרית יהיו נכונים ומעודכנים. במקרה שהכלב נעלם או מת – יש לעדכן על כך באופן מידי.

היעדר רישיון אחזקה בר תוקף, שתוקפו הוא לשנה אחת, מהווה עבירה על סעיף 2 (א) לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים 2002 , שדינה קנס בסך 500 ₪.

היעדר חיסון בר-תוקף נגד כלבת, שתוקפו הוא לשנה אחת,  מהווה עבירה על סעיף 3 (א) לתקנות הכלבת (חיסון) 2005, שדינה קנס בסך 1,500 ₪.

לתשומת לבכם –

חובה לדווח על כל שינוי בפרטים הנוגעים לכלב/ה (כתובת, בעלות, היעלמות או מות הכלב וכו') בתוך שבוע מיום קרות האירוע. אי- דיווח מהווה, על-פי תקנת העבירות המנהליות (קנס מנהלי – כלבת ופיקוח על כלבים) 2007, עבירה שדינה קנס בסך 250 ₪.

כל בעל/ת כלב מתבקש/ת לבדוק שהנושאים שהוזכרו לעיל מוסדרים אצלו כנדרש. במקרה שאין הדבר כך, יש לפנות אלינו באופן מידי – למען בריאות הציבור, למען הסדר הטוב וכדי להימנע מתשלום קנסות.

 

לפרטים:

דרור לוי – פקח המועצה

נייד 053-9221525

משרד – 04-9598486   

פקס – 04-9598400

מייל tabrua6@megido.org.il