הרישום לגני ילדים ולכיתות א', לשנת תשפ"א, נפתח, וייסגר ב- 1/3/2020.