הרישום לגני ילדים ולכיתות א', לשנת תשפ"א, ייפתח ב- 27/1/2020