ענת שמשי-שני
דוברת המועצה
04-9598487  
050-6797067  
 

דובר המועצה אחראי על התקשורת של המועצה עם יישוביה ותושביה, בפתיחות שקיפות וזמינות למידע.

המידע מתחומי מחלקות המועצה נחשף לציבור באמצעות כלי התקשורת השונים החיצוניים והפנימיים.

דובר המועצה עומד לרשות הפונים באופן מלא ובמהירות האפשרית. 

 

דוברות

 • הידוק הקשר עם היישובים, מוסדותיהם והתושבים.
 • פרסום ויחסי ציבור של המועצה.
 • עבודה מול כלי התקשורת, אחריות על אתר האינטרנט, פייסבוק מועצה וניוזלטר. 
 • ליווי וארגון של ביקורים במועצה, כנסים, אירועים וכדומה.


תפקיד הדובר בחירום 

 • דובר הוא הגורם האחראי להבאת דברה ופעילותה של הרשות בשעת חירום לתודעת תושביה ולציבור הרחב ביעילות, במקצועיות ובאמינות.
 • על הדובר לנסח הודעות מטעם הרשות לתושבים ,לתקשורת האלקטרונית, הכתובה וכדומה.
 •  אחראי למתן תגובות ענייניות ומיידיות לפרסומים באמצעי התקשורת המתייחסים לרשות המקומית ומחייבים תגובה הולמת.
 • הדובר אחראי על ההסברה .
 • הדובר אחראי למתן תשובות לעיתונאים, תוך תיאום עם גורמים מקצועיים שונים, ברשות המקומית.
 • הדובר יזום ויארגן, במידת הצורך, מסיבות עיתונאים בזמן אירועי חרום מקומיים .
 • הדובר אחראי על תכני אתר ה -אינטרנט ,הפייסבוק, אפליקציה , וקבוצת " מגידו מידע בחרום" בזמן חרום .
 • הדובר ירכז מידע לפרסום ממנהלי מכלולי החרום של המועצה .
 • הדובר אחראי לתיעוד אירועי הרשות וההתרחשויות השונות בווידאו, בסטילס, בסרטי תדמית וכ'ו ובהתאם לתקציב.