אירה בידני
מנהלת תחום הגיל הרך וגני הילדים 
04-9598443  
054-9988097  

יחידת החינוך הקדם יסודי נותנת מענה מקצועי המקדם את הילדים, הצוותים וההורים, תוך שיתוף פעולה מלא עם מערכות הגיל הרך היישוביות, משרד החינוך ומשרד הכלכלה והרווחה.

אנו מאמינים בעבודה משותפת ומערכתית לגיל הרך הכוללת את גילאי לידה – 6.

מערכת הגנים מתאימה את עצמה לצרכים המשתנים של הלקוחות השונים ולתהליכים המתרחשים באזורנו.

על היחידה

13 ישובי המועצה שותפים לתהליך הלמידה וההתפתחות של הגיל הרך.
כ- 430 ילדים בגילאי לידה עד 3, וכ- 620 ילדים בגילאי 3-6 מתחנכים במערכות החינוך האיכותיות של הגיל הרך. רוב המערכות מנוהלות בניהול עצמי על ידי מנהלי הגיל הרך בישובים וישנם שישה גנים במושבים המנוהלים ע"י המועצה. אנחנו מלווים מערכתית וחינוכית, על פי הצורך, את כל מערכות הגיל הרך הקיימות בישובים, ונותנים שירות ל – 25 גנים בכל יישובי המועצה, מתוכם 19  גנים מ"מ, 5 חמ"ד ו- 1 חינוך מיוחד.

מטרות היחידה

 • אחריות על תפעול הגנים – רישום, מיפוי, טיפול בתקנים וביטוח ילדים
 •  קשר עם משרד הכלכלה בכל נושא הפעוטונים
 • קשר עם משרד החינוך בנוגע לגני משרד החינוך, גילאי 3-6
 • רכישת ציוד ומתקנים וביצוע שיפוצים וגינון בגנים חדשים וקיימים
 • בנייה והתאמת גנים בעקבות החלת חוק חינוך מגיל 3
 • סייעות לגננות – העסקה והשתלמות מקצועית
 • גן לחינוך מיוחד – גן ניצן בקיבוץ דליה
 • יוזמות פדגוגיות – חינוך סביבתי, אמנות ומוסיקה
 • סל תרבות – בחירת תכנים והכנת הילדים לפעילות
 • ליווי בקרה ומעקב של תכניות בגנים כגון: מעברים בחינוך, ספריית פיג'מה, קרן קרב,  גנים ירוקים, מרחב ביוספרי ותכנית "שמים"
 • ייצוג המועצה במשרד החינוך בנושאים פדגוגיים ותקציביים
 • פורום למנהלי הגיל הרך ופורום ניהולי – לשם העמקת שיתוף הפעולה, יצירת שפה משותפת,קבלת החלטות ועשייה משותפת בין כל מערכות החינוך
 • קיום קשר רצוף עם נותני שירות נוספים לגנים כגון: שפ"ח, מתי"א, "מענה", רווחה ופיקוח
 • איתור ומניעת בעיות התפתחויות על ידי צוות מקצועי ("מענה", שפ"ח, שפ"מ)
 • מעקב על הבטיחות בגני הילדים