דלג לתוכן

בתי ספר

תחום בתי הספר

 • אחריות כוללת לאיכות ולמצוינות של החינוך בבתי הספר
 • עיצוב מדיניות החינוך ברמת המועצה
 • הובלת תהליכים מועצתיים ביחד עם בתי הספר
 • ליווי מנהלי בתי הספר (ליווי פרטני ובאמצעות פורום מנהלות בתי הספר היסודיים)

 

סיוע מינהלי לבתי הספר:

 • תכנון מערך הבינוי של בתי הספר בטווח הקצר ובטווח הארוך והיערכות בהתאם
 • טיפול במערך ההסעות של תלמידי בתי הספר ותלמידי החינוך המיוחד
 • סיוע ברכישת ציוד
 • תחזוקה, שיפוצים וגינון
 • מיחשוב בתי הספר
 • מעקב אחר תהליכי הקליטה, הרישום ושיבוץ התלמידים

 

 טיפול בפרט:

 • טיפול בפניות הורים
 • ניהול ועדות השמה יישוביות
 • התאמת מסגרות לתלמידי החינוך המיוחד במועצה ומחוץ לה
 • קידום השילוב של ילדים בעלי צרכים ייחודיים במסגרות החינוך במועצה

 

 

קידום וליווי פרויקטים ייחודיים הקיימים בבתי הספר:

 • קרן "קרב"
 • סל תרבות
 • חינוך מוסיקלי
 • תוכנית מצוינות של העמותה לקידום מצוינות בחינוך
 • הטמעת התפישה הביוספרית באווירה ובתוכניות החינוך בבתי הספר
 • פרויקט אימוץ הבז האדום בשיתוף עם חברת החשמל

 

לאתרי האינטרנט של בתי הספר:

בי"ס קשת התקווה

בי"ס עומרים

בי"ס פלגים

תיכון אזורי מגידו