בית ספר "עומרים"

מנהלת: אורה שומרון

540 תלמידים

שלום כיתה א' – למידה אחרת

צוות מורות א' בבית הספר עומרים מגשימות  חלום ויוצרות למידה משמעותית המותאמת לילד, לצרכיו ולמאה ה – 21.

תהליך השינוי קרם עור וגידים במהלך שנת הלימודים האחרונה לאחר חשיבה, למידה, התבוננות ועשייה כשהמטרה הנה ליצור מרחבי למידה המאפשרים מתן מענה לשונות, מעודדים שיתופי פעולה, בחירה, יצירה, יזמות, חונכות של בוגרים וצעירים ועוד.

התפיסה ההוליסטית חינוכית, שבבסיס הלמידה בבית ספרנו, שמה במרכזה את הילד והילדה עם כלל כישוריהם וחזקותיהם, מכירה בקיומה של שונות בין בני – האדם ומאמינה שתפקידו של בית-הספר להיענות לשונות זו על-ידי התאמת הסביבה הלימודית לצורכי הלומדים ולדרישות תכנית הלימודים, ובכך לאפשר הנגשה פדגוגית.

צוות המורות בחר את העקרונות הפדגוגיים המנחים את השינוי ולפיהם מתוכננת הלמידה בשנת תש"פ. שינוי זה נשען על עקרונות  של פדגוגיה מוטת עתיד: עקרון הפרסונליות שמתמקד ביצירת התאמה אישית לכל תלמיד ותלמידה תוך התחשבות בצרכים ההתפתחותיים הייחודיים של התלמידים עקרון השיתופיות ועקרון האי-פורמליות שבו הלמידה מתבצעת בכל מקום וזמן .

בנוסף במהלך שנת הלימודים נענינו לקול קורא שמטרתו יצירת מרחב הכלה בכיתה. כיתת החינוך המיוחד לכיתות א'-ב' נבחרה. תכננו יחד עם שרון שני גונן וצוות פיבוט את הכיתה. שרון תכננה את הכיתה לפי הרציונל של יצירת פינות רווחה בכיתה.

 

להלן הרציונל:

  • פינת רווחה היא מקום מוגדר שממוקם בפינת הכתה אליו מגיעים ילדים שמתקשים להשתתף בפעילות הכתה בתנאים הקיימים.
  • הילדים יכולים לגשת לפינת הרווחה באופן עצמאי ולקבל את התמיכה והביטחון הנוספים להם הם זקוקים על מנת להשתתף.
  • השוהים בפינת הרווחה הם עדיין חלק מהמרחב המשותף ושותפים לנעשה בכתה.
  • בפינת הרווחה ישנה אפשרות בחירה והיא מספקת רווחה הן לשוהים בה והן לסובבים אותם, ובכך משפרת את ההשתתפות.
  • פינת הרווחה משמשת "מעבדה" בה ניתן לזהות למה זקוק התלמיד על מנת להיות ברווחה ולהשתתף. מידע זה יאפשר בהמשך לספק לו צרכים אלה כאשר הוא נמצא במצוקה ובכך לשפר את רווחתו ואת השתתפותו.

 

אנו רוצים להודות לשרון ולצוות פיבוט שהשקיעו רבות ועמלו – כולל בני משפחה שלהם, כדי שהכיתה תהיה מוכנה.

ליריב (בעלה של חני המחנכת שצבע את הכיתה ועשה תיקונים נדרשים).

ולמועצה שעזרה ותמכה להגשים את החלום.