דלג לתוכן

ביטחון

מחלקת ביטחון

אליאב נהרי – מנהל מחלקת ביטחון וקב"ט המועצה, משרד – 04-9598468, נייד – 052-2805885

שרון בן חור – מזכירת מחלקת ביטחון, משרד – 04-9598467, נייד – 052-2818292

  • מניעת פשיעה, מתן תחושת בטחון לאוכלוסייה , ביטחון במוסדות החינוך, אבטחת אירועים, קיום הנחיות משטרת ישראל, שמירה על קשר עם גורמים חיצוניים.
  • הגברת נוכחות "בנקודות חמות" (אזורים מוכים) של גורמי מג"ב המקצועיים בלילות, ובמהלך היום.
  • הגברת פעילות המתמידים, והגדלת מספרם של המתנדבים בפעילות המניעה.
  • הקמת כיתת כוננות מועצתית למשימות מיוחדות ולסיוע באירועים פליליים וטרור, ובהמשך להכשירם לסייע ברעידת אדמה.
  • הגברת תחושת הביטחון בקרב התושבים על ידי העצמת הקשר של השוטר הקהילתי איתם, וזמינותו של השוטר הקהילתי איתם, וזמינותו של השוטר הקהילתי איתם, וזמינותו של השוטר הקהילתי בימות השבוע.
  • הגברת הביטחון במוס"ח: ביצוע ביקורות למאבטחים בדיקת אמצעי הביטחון במוס"ח – גדר, שער, טלפון, ושמירה על תקינותם, הכשרת גורם מקצועי בבית הספר לנושא הביטחון. (רכז ביטחון חירום ובטיחות).
  • כל אירוע הן במועצה והן בישובים מקבלת תשומת לב ע"י גורמים מקצועיים תוך מתן מענים להנחיות המשטרה.
  • הידוק הקשר עם כל גורם חיצוני, משטרה, מג"ב, פקח רשות שמורות הטבע, סיירת ירוקה, חברת חשמל, מקורות, רשות העתיקות, אשר לו יכולת לסייע למועצה בתחום.

 

קרא עוד