דלג לתוכן

סביבה, רישוי עסקים ומרחב ביוספרי

מחלקת סביבה, רישוי עסקים ומרחב ביוספרי

הגר ראובני – מנהלת המחלקה, משרד – 04-9598415, נייד – 052-3990615

שרון בן-חור – מזכירת המחלקה, משרד – 04-9598467, נייד – 052-2818292

ד"ר אריה סאבו – וטרינר המועצה, נייד: 052-3264669, משרד – 04-9598486, פקס – 04-9598400

דרור לוי – פקח המועצה, נייד 052-3978742 , משרד – 04-9598486

 

תחומי פעילות המחלקה

איסוף וטיפול בפסולת לסוגיה, תברואה, פיקוח(סביבה/מנהלי) ,רישוי עסקים, וטרינריה, שירותי אחזקה במבני ומוסדות המועצה.

מטרות המחלקה

  • שיפור מתמיד במתן שירות זמין ויעיל , בתחומים המטופלים ע"י המחלקה.
  • ייעול וצמצום עלויות מערך פינוי האשפה
  • הרחבת תחומי הפיקוח ובניית מערך עבודה מוסדר ומתואם עם הגורמים הרלוונטים.
  • התמקצעות עובדי המחלקה
  • קידום מערך הסברה והכוונה סביבתי.