דוברות, חופש המידע, קשרי חו"ל

דוברות, חופש המידע, קשרי חו"ל

יעל ברניר – דוברת המועצה

052-3790613

דוברת המועצה אחראית על התקשורת של המועצה עם יישוביה ותושביה, בפתיחות  שקיפות וזמינות למידע.

המידע מתחומי מחלקות  המועצה נחשף לציבור באמצעות כלי התקשורת השונים החיצוניים והפנימיים.

דוברת המועצה עומדת לרשות הפונים באופן מלא ובמהירות האפשרית. 

תחומי עיסוק:

  • הידוק הקשר עם היישובים, מוסדותיהם והתושבים.
  • פרסום ויחסי ציבור של המועצה.
  • עבודה מול כלי התקשורת, אחריות על אתר האינטרנט, פייסבוק מועצה וניוזלטר. 
  • ליווי וארגון של ביקורים במועצה, כנסים, אירועים וכדומה.
  • ליווי קשרי חו"ל של המועצה: שותפות ביחד עםקהילות סנט לואיס ואטלנטה וקשרי הגומלין עם גרמניה ובלגיה.
  • טיפול בפניות  הציבור.

קישור למגידון המועצה

נוהל טיפול בפניות / תלונות הציבור  

קשרי חו"ל

מועצה אזורית מגידו מקיימת קשרים עם:

  •  מחוז הוכזאורלנד – גרמניה  בשנת 1992 נחתם  נחתם מסמך  ברית ערים תאומות
  • העיר אקסל בבלגיה- ב2011בשנת  נחתם מסמך ברית ערים תאומות
  • שותפות ביחד – ב 1999 החל קשר עם קהילות סנט לואיס ואטלנטה  בשיתוף עם יקנעם עלית .

לאתר שותפות ביחד