שירותי דת

שירותי דת

רונית משה – מזכירה, נייד – 050-6816401, משרד – 04-9598466

לתיאום פגישות עם הרב ניתן לנות לרונית

הרב זמיר – נייד – 050-7538547, משרד – 04-9930493

בלניות:

תעריפי אגרות נישואין

תיק רווקות