ספר טלפונים

.

טלפון נייד אימייל
שרית תאנה 
אוסנת עמרן דוד 
שי דביר 
מירב שמחי 
רונית מימון 
ליאת הדרי 
אורטל פניה 
איילת לופו 
זיוה פרי 
רויטל אזוב