כספים

מחלקת כספים

 

מיכל כהן, רו"ח – גזברית, משרד – 04-9598422, נייד – 052-3790602

שובל ממן (מ"מ לירן מזרחי) – מזכירת המחלקה, משרד -04-9598423

 

מחלקת כספים אחראית על כלל תחומי הכספים במועצה. המחלקה נותנת את השירותים הבאים:

  • הנהלת חשבונות למועצה ולגופי הסמך שלה
  • הכנת התקציב השנתי ותוכנית הפיתוח החמש שנתית, כולל ניהול תב"רים (תקציב בלתי רגיל)
  • פרסום צו ארנונה שנתי כולל צו הנחות, גביית תשלומי ארנונה, אגרות, היטלים ותשלומים שונים
  • טיפול בועדת תמיכות בהתאם לתבחינים ונוהל תמיכות 
  • טיפול בתחום הרכש וברישוי העסקים של המועצה

 

ארנונה

תשלום ארנונה 

בקשה להנחה בארנונה

טופס בקשה לועדת נזקק

רשימת מסמכים נלווים להנחה

צו ארנונה 2018

צו הנחות 2018

צו ארנונה ועד מקומי מדרך עוז 2018

צו ארנונה ועד מקומי עין העמק 2018

צו ארנונה ועד מקומי רמות מנשה 2018

צו ארנונה ועד מקומי יקנעם 2018

צו ארנונה ועד מקומי אליקים 2018

צו ארנונה 2019 

צו ארנונה 2019 – בקשה להעלאה חריגה

צו הנחות 2019

צו ארנונה ועד מקומי מדרך עוז 2019

צו ארנונה ועד מקומי עין העמק 2019

צו ארנונה ועד מקומי רמות מנשה 2019

צו ארנונה ועד מקומי יקנעם 2019

צו ארנונה ועד מקומי אליקים 2019

 

 

אפשרויות לתשלום ארנונה ואגרות במועצה

1. באמצעות משלוח שיק לפקודת מועצה אזורית מגידו.

2. תשלום בקופת המועצה בשיק/מזומן/אשראי ניתן גם בטלפון מספר 04-9598418/9598429

3. בהעברה בנקאית: בנק הפועלים סניף 722 חשבון מספר 7590.

4. בהוראת קבע לתשלום בבנק

5. בהוראת קבע לתשלום בכרטיס אשראי

 

תשלום – מי מגידו

הוראת קבע באשראי למי מגידו

הוראת קבע לתשלום בבנק למי מגידו

 

העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו (ע"ר)

העמותה העירונית לקידום הספורט באזור מגידו (ע"ר)

 

יועצים וקבלנים

טופס בקשה לרישום במאגר יועצים

טופס בקשה לרישום בספר קבלנים

ספר יועצים

ספר קבלנים

 

 

נהלי תמיכה 

תבחינים לתמיכה במרכזי יום לקשישים

תבחינים לתמיכה באגודות ספורט במסגרת ענף כדורגל

טופס לבקשת תמיכה

חוזר מנכ"ל מיוחד – נוהל תמיכות ברשויות

 

כללי

פארק מדע ותעשיה "מבוא כרמל"
עסקים קטנים במועצה – רישוי עסקים
 

טופס הגשת דוחות כספיים ותקציבים של הוועדים המקומיים

תקציב לשנת 2015

תקציב לשנת 2016

תקציב לשנת 2017

תקציב לשנת 2018