הרחבת עין העמק – לפרטים נוספים

מושב עין-העמק

שנת ייסוד: 1944
כתובת: עין העמק, מיקוד 19250
טלפון: 04-9590650
פקס: 04-9893770

אתר עין העמק

הרשמה להרחבת הישוב "עין העמק" – מ.א מגידו  

71 מגרשים לבניה עצמית לציבור הרחב

                                         

המועצה האזורית מגידו בשיתוף עם הישוב עין העמק, יזמו בניית הרחבה שבמסגרתה ישווקו 143 מגרשים בישוב, המיועדים לבנייה עצמית, בשיטת "בנה ביתך" .

ההרשאה לתכנון, פיתוח ושיווק המגרשים ניתנה על-ידי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לחטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית העולמית. החברה הכלכלית לפיתוח מגידו, שהינה תאגיד עירוני הנשלט על-ידי המועצה האזורית מגידו, תנהל את פיתוח התשתיות הציבוריות ואת עבודות הפיתוח הבסיסי במגרשים.

 שיווק המגרשים:

במסגרת ההרחבה ישווקו מגרשים לבניית 143 יחידות דיור לפי הפירוט שלהלן:

  •  109 מגרשים בודדים – בגודל של כ-550 מ"ר. על כל מגרש ייבנה בית אחד ובסה"כ 109 יחידות דיור.
  •  17 מגרשים זוגיים – בגודל של כ-850 מ"ר.  על כל מגרש ייבנו 2 בתים להם קיר משותף (דו-משפחתי) ובסה"כ 34 יחידות דיור.

הקצאת המגרשים ע"י רשות מקרקעי ישראל:

 72 מגרשים- יוקצו בעדיפות לבני הישוב ויתרת המגרשים מיועדים לציבור הרחב.

תינתן עדיפות בהקצאת המגרשים על פי הקריטריונים המפורטים בתקנון המפורסם כאן.

כל מסמכי ההרשמה ותקנוני ההגרלה (במידה ויהיה צורך בהגרלה בין הנרשמים) וכן לוחות הזמנים ופרטים מלאים הכוללים את אופן שיווק המגרשים, הגשת ההצעה וההרשמה לפרויקט – מצורפים בהמשך. 

ניתן להגיש הצעות ע"פ ההנחיות המפורטות החל מיום 10/3/19 בשעה 9:00  עד ליום 2/5/19 בשעה 14:00, לא תתקבלנה הצעות לאחר המועד הנ"ל.

את ההצעות יש להגיש בתיבת ההצעות במשרדי המועצה האזורית מגידו בימים א'- ה' בין השעות  9:00 ל 15:00

(לא כולל ערבי חג וימי חוה"מ) ובהתאם לפרטים המעודכנים באתר האינטרנט של מועצה אזורית מגידו.

 אופן ההגשה ולוחות הזמנים:

  • את המסמכים מלאים וברורים (המפורטים בנספח 1 של מסמך "אופן הגשת הצעה, עלויות ומסמכים נדרשים") יש להגיש בתוך מעטפה סגורה ולהכניסם לתיבת ההגשות במזכירות המועצה האזורית מגידו  בימים א'- ה' בין השעות  9:00 ל 15:00, לא כולל ערבי חג וימי חול המועד בהם משרדי המועצה סגורים.
  • פתיחת ההרשמה ביום  10/3/19  בשעה 9:00.  סגירת ההרשמה ביום- 2/5/19 בשעה  14:00.
  • יש להוריד מהאתר את טופס הבקשה להקצאת מגרש, אותו יש למלא ולהגיש יחד עם רשימת המסמכים המבוקשים.

                

להלן המסמכים הכוללים את כל המידע והפרטים