ארכיון חדשות

עדכונים מהוועדה לשוויון מגדרי

05.05.2019 10:50

בשנת 2019 החליטה הוועדה לשוויון מגדרי להתמקד בלמידה והטמעה של חשיבה מגדרית במועצה. למפגש הלמידה הראשון של הוועדה, בנושא הטמעת חשיבה מגדרית בתקציב, הצטרפו ראש המועצה איציק חולבסקי וגזברית המועצה מיכל כהן. ולריה סייגל שיפר, ממרכז אדווה, העבירה הרצאה מרתקת בה הסבירה מה הם הטמעת הליכי חשיבה מגדריים - הבאת נושא השוויון המגדרי לתוך הזרם המרכזי בתהליכי תכנון, יישום ובקרת המדיניות החברתית, הכלכלית והפוליטית. לאחר מכן הסבירה כיצד מתבצע ניתוח מגדרי של תקציב - ההנחה היא שלתקציב יש השלכות שונות על נשים וגברים, אם במכוון ואם לא, וכי תקציב משקף סדרי עדיפויות בחלוקת משאבים מוגבלים. ניתוח מגדרי של התקציב משקף כיצד מחולקים המשאבים בין נשים וגברים ובאיזו מידה הולמת חלוקת המשאבים את הצרכים וסדרי העדיפויות של נשים וגברים, נערות ונערים, ילדות וילדים. ישיבות הוועדה מתקיימות אחת לחודש. תושבות ותושבי המועצה המעוניינים להצטרף לפעילות הוועדה מוזמנים לפנות אל שרית תאנה בטלפון 04-9598441 או במייל revaha1@megido.org.il