שח"מ – סביבה

מחלקת שח"מ – סביבה

הגר ראובני – מנהלת המחלקה, משרד – 04-9598415, נייד – 052-3990615

שרון בן-חור – מזכירת המחלקה, משרד – 04-9598467, נייד – 052-2818292

ד"ר אריה סאבו – וטרינר המועצה, נייד: 052-3264669, משרד – 04-9598486, פקס – 04-9598400

 

שיפור מתמיד של עמדות כלי האצירה

 • שטיפת כלי אצירה
 • תיקון וצביעת מכולות פסולת
 • התקנת שילוט חדש על כל כלי האצירה, משאית הדחס ומיכלי המיחזור
 • איסוף פסולת אדם בישובים ובשטחים הציבוריים
 • רכישת משאית דחס נוספת
 • תגבור פיקוח בשטחים פתוחים וביישובים

 

ייעול מערך הפסולת והמיחזור

 • הקמת צוות מבני הנוער להסברה וקידום המיחזור
 • המשך הטמעת הפרדת פסולת בצבעים
 • הסדרת פינוי פסולת אלקטרונית

 

התמקצעות בעלי תפקידים

 • גיוס איש מיזוג אויר לצוות האחזקה
 • הדרכת עובדי המועצה בבטיחות בעבודה