אזרחים ותיקים

אזרחים ותיקים

כ- 55 חברים מעמותת "גיל אור " של המועצה ביקרו השבוע  בגלריה להנצחת השואה של האומנית הדרוזית בותיינה חלבי בדליית אל כרמל.

במסגרת הביקור  שמעו הרצאה על מצבה החברה הדרוזית בארץ, על היבטיה השונים, וקיימו שיח עם האמנית, שלקחה על עצמה את שימור והנצחת השואה בחברה הדרוזית. 

הסיור  הסתיים בארוחת צהריים דרוזית אצל משפחה בדליית אל כרמל.